Kvalitativna evaluacija (Qualitative Evaluation)

Vrsta evaluacije koja je prije svega opisna i interpretativna.

Vidjeti takođe: Evaluacija