Kvantitativna evaluacija (Quantitative Evaluation)

Vrsta evaluacije koja uključuje razne vrste zbrajanja i analizu podataka zasnovanu na statističkim metodama.

Vidjeti također: Evaluacija