Lobiranje (Lobbying)

Lobiranje predstavlja niz akcija kojima je cilj izvršiti uticaj. Osnovnu ciljnu grupu akcije lobiranja čine donosioci odluka.