Lobisti (Lobbyist)

Grupa ljudi ili pojedinih građana koji pokušavaju da utiču na usvajanje ili neusvajanje zakonodavstva. Prvobitno se ovaj izraz odnosio na osobe koje često posjećuju holove (predvorja neke skupštine; engl. lobbies) ili hodnike zakonodavnih odjeljenja da bi pričali sa ljudima koji izrađuju zakone.