Medijator; Posrednik (Mediator)

Osoba koja radi sa stranama u sukobu, sa ciljem postizanja njihovog obostrano prihvatljivog rješenja. Medijator je aktivni učesnik u diskusiji, ali za razliku od arbitra, medijator ne nameće rješenje onima koji su u sukobu; On ili ona nastoji da aktivno utiče na njih da pronađu rješenje koje je prihvatljivo za sve.