Menadžment znanja (Knowledge Management)

Proces u kojem organizacija generiše vrijednosti svoje intelektualne imovine i imovine bazirane na znanju. Obično generisanje vrijednosti ovakve imovine uključuje i dijeljenje tih informacija sa zaposlenima, organizacionim dijelovima i drugim organizacijama u cilju postizanja boljeg poslovanja (engl. best practices).