Mentorstvo (Mentoring)

Upoznavanjem sa akumuliranim znanjem stečenim kroz praksu, koje obično osoba iz višeg menadžmenta prenosi osobi koja se obučava u istoj organizaciji.