Metodologija (Methodology)

Sredstva ili logična procedura kojom se ono što je planirano projektom (ili programom) implementira.