Moderator (Moderator)

Osoba koja upravlja diskusijom u grupi; često se naziva i fasilitator.