Monitoring granta (Grant Monitoring)

Stalno praćenje kako se vrši realizacija projektnih aktivnosti koje je donator finansirao, sa ciljem da se utvrdi da li se uslovi granta poštuju i da li ima izgleda da se ostvari svrha projekta za koju je odobren grant.