Monitoring medija (Media Monitoring)

Predstavlja zadatak u okviru kojeg pojedinci ili organizacije veoma pažljivo i kritički prate kako izvještavaju različiti (novi) mediji, sa svrhom da se efikasnije skrene pažnja tim medijima. Monitoring medija zahtijeva od pojedinaca ili organizacija da razviju kritičan stav kao korisnici raznih vrsta medija.