Neprioritetni prijedlozi (Unsolicited Proposals)

Donatori mogu dozvoliti organizacijama da podnesu prijedloge projekta koji ne spadaju u listu prioriteta tog donatora ili njegovih programskih oblasti.