Neprofitna organizacija (Non-Profit Organization)

Ova organizacija je sinonim za nevladinu organizaciju. Neprofitna organizacija je ona organizacija kojom upravlja obično volonterski upravni odbor (nevladina organizacija po našem zakonu mora imati upravni odbor samo u slučaju ako ima više od 10 osnivača; u slučaju da ima manje osnivača ona može, a ne mora imati upravni odbor), i čiji rad nije usmjeren na sticanje profita. Ove organizacije pripadaju trećem sektoru.