Odnosi sa javnošću (Public Relations – PR)

Strateški proces usmjeren na sticanje i upravljanje publicitetom.