Operativna fondacija (Operating Foundation)

Fondacija koja vodi sopstvene programe, i koja troši većinu svojih prihoda na ove programe.