Operativni indikatori (Operational Indicator)

Pokazatelji koji navode kako se za određeni projekat ili program koriste resursi i da li se aktivnosti sprovode u skladu sa planom rada.

Vidjeti također: Planiranje posla