Operativni/Periodični/Tekući troškovi (Operating/Recurrent/Running Costs)

Tekući godišnji ili mjesečni troškovi jedne organizacije ili projekta, kao što su plate, troškovi vode i struje (komunalije), potrošnog materijala, komunikacija, prijevoza, održavanja i popravke.

(ili)

Troškovi bez kojih organizacija ne bi mogla da funkcioniše; troškovi koji se odnose na interno ili administrativno poslovanje, više nego na određeni program (projekat) ili pružanje usluga.