Operativni plan (Operating Plan)

Kratkoročan, detaljan plan, koji najčešće sadrži preciznu specifikaciju ciljeva i predviđenih aktivnosti.