Opšti troškovi (Overheads)

Administrativni troškovi implementacije projekta ili programa koji se planiraju u iznosu koji odredi donator (često 7% ukupne vrijednosti projekta).