Organizacijska kultura (Organizational Culture)

Set pisanih i nepisanih pravila koja određuju i oblikuju rad jedne organizacije.