Organizacijski razvoj (Organizational Development)

Znanja i vještine koje omogućavaju upravnim tijelima i zaposlenima da efikasno i efektivno upravljaju jednom nevladinom organizacijom. Ovo uključuje: razvijanje resursa, finansijski menadžment, strateško planiranje, uključivanje novih ljudi u rad organizacije, kao i unaprjeđivanje komunikacija.