Osnovni kapital (Endowment)

Trenutno ograničena neto vrijednost/neto imovina (engl. Net assets), čija je glavnica zaštićena i čiji se prihod smije trošiti samo uz odobrenje bilo donatora ili upravnog odbora jedne organizacije.

(ili)

Novčana sredstva koja su odobrena sa uslovom (zahtijevom) da se glavnica ne troši, već da se investira kako bi stvorila izvor prihoda za organizaciju.

(ili)

Novac koji je doniran da bi obezbijedio kontinuirani prihod za podršku ili izdržavanje jedne organizacije. Osnovni kapital može biti opšti ili namijenjen za određeni projekat.