Osnovno finansiranje (Core Funding)

Finansiranje potrebno za osnovu rada jedne organizacije, što uključuje plate zaposlenih za puno radno vrijeme, zakup prostorija, opremu, troškove komunikacije, i direktne troškove svakodnevnog poslovanja. Zahtjevi za ovom vrstom fi nansiranja su najčešće odvojeni u budžetu od ostalih troškova projekta.