Otvoreno društvo (Open Society)

Ideja otvorenog društva je zasnovana na saznanju da ljudi djeluju na osnovu nesavršenog znanja i da niko nije u posjedu apsolutne istine. U praksi, otvoreno društvo se odlikuje vladavinom prava, poštovanjem prava čovjeka, manjina i manjinskih mišljenja; raspodjelom moći i tržišnom ekonomijom. Otvoreno društvo je način da se opišu pozitivni aspekti demokratije.