Output; Direktni proizvod (Output)

Neposredno mjerenje vrsta i količina dobara i usluga koje su proizvedene (pružene) tokom realizacije jednog projekta ili programa.