Output indikator (Output Indicator)

Mjera koja pokazuje konkretan proizvod ili dostignuća ostvarena kroz aktivnosti jedne organizacije ili pojedinog zaposlenog, tokom određenog vremenskog perioda.