Paritetni doprinos (Matching)

Jemstvo (data riječ) ili obavezivanje za odobravanjem sredstava ili nenovčanog davanja u svrhu podsticanja drugih donatora da se obavežu da odobre sredstva ili da povećaju trenutni iznos sredstava koji su odobrili.

Vidjeti također: Nenovčana donacija