Početni grant (Leverage)

Jedan od načina koje koriste donatori za dodjeljivanje grantova. Početni grant se zove situacija kada se organizaciji odobri mala suma sredstava sa izričitom svrhom da se privuku sredstva od drugih donatora ili da se organizacija ojača vještinama (alatkama) koje su joj potrebne da bi prikupila druga sredstva.