Podsticajni grant (Challenge Grant)

Grant koji se daje samo ako je organizacija kojoj se doniraju sredstva u stanju da prikupi dodatna sredstva iz drugih izvora. Ova vrsta granta se često koristi da bi se stimulisala davanja od drugih donatora.