Podugovor (Subcontract)

Sredstva koja dobija organizacija kojoj je prvobitno odobren grant, da bi se podržali troškovi koji su vezani za sprovođenje dijela projekta. Obično, nije potrebno da se šalje projekat da bi se odobrila sredstva podugovorom, dok se najčešće traži da se podnese budžet.