Posredovanje (Mediation)

Jedna od metoda razrješavanja konflikata koju sprovodi posrednik koji radi sa stranama u sukobu da bi im pomogao da poboljšaju komunikaciju i da analiziraju situaciju koja je prouzrokovala konflikt. Na ovaj način osobe koje su u sukobu mogu same da identifikuju i izaberu rješenje kojim se rješava problem, a koje zadovoljava interese ili potrebe svih strana koje su u sukobu. Za razliku od arbitracije, kada posrednik sasluša argumente obje strane i donese zakonski obavezujuće (engl. legally binding) rješenje za one koji su u sukobu, medijator samo pomaže tim osobama da same dođu do rješenja.