Predrasuda (Prejudice)

Prethodno donijet pozitivan ili negativan stav prema nekoj osobi ili grupi, zasnovan na procesu društvenog upoređivanja u kome se sopstvena grupa posmatra kao tačka upoređivanja.