Preliminarna aplikacija (Pre-Application, Concept note)

Preliminarni proces odlučivanja koji koriste donatori da bi identifikovali projekte za koje postoji mogućnost da budu finansirani. Iako je preliminarna aplikacija kraća u odnosu na kompletni prijedlog projekta, ona generalno mora da prati formu koju taj donator zahtijeva. Koristi se i naziv koncept nota.