Priručnik za zaposlene (Personnel Manual)

Dokument koji sadrži kadrovsku politiku i administrativne procedure jedne organizacije, uključujući i opis organizacione strukture i opis poslova (zaduženja) važnijih radnih mjesta.