Projekat (Project)

Planirani poduhvat zamišljen tako da se postignu određeni projektni rezultati/outputi u okviru datog budžeta i u okviru određenog vremenskog perioda.