Projektni grant (Project Grant)

Grantovi koji se odobravaju za određene projekte ili programe i na taj način se razlikuju od granta za generalnu/ opštu podršku.

(ili)

Sredstva koja se daju organizaciji da bi realizovala jedan određeni, precizno definisani, i često kratkoročni projekat ili set aktivnosti dizajniranih da bi se zadovoljila određena potreba ili postigao određeni cilj.