Projektni period (Project Period)

Vremenski period koji je odobrio donator, a koji je potreban za realizaciju projekta. Ovaj period može biti kraći od godinu dana, ili može da obuhvata više godina.