Protok novca (Cash Flow)

Neto razlika između gotovinskih uplata i isplata koje su vezane za određenu aktivnost u određenom računovodstvenom periodu.