Publikacija (Publication)

Izvještaj ili druga publikacija za koju je odobren grant koju izdaje neka organizacija a koja je nastala kao rezultat njenog istraživanja ili predstavlja interesantan projekat za tog donatora.