Revizija (Financial Audit)

Ispitivanje finansijskih dokumenta jedne organizacije-preduzeća od strane vanjskog eksperta. Poslije pregleda dokumenata, ekspert daje svoje mišljenje o poštovanju opšte prihvaćenih računovodstvenih principa. Uopšteno, revizije se rade na kraju fiskalne godine. Neki grant programi zahtijevaju reviziju sredstava granta na kraju projekta za koji su dobijena sredstva.