RFP/RFA (Request for Proposals)

Skraćenica na engleskom za Request for Proposals ili Request for Applications (Zahtjev za prijedlogom projekta ili Zahtjev za aplikacijama).