Sponzosrtvo (Sponsorship)

Sponzorstvo je davanje za određenu aktivnost koja uključuje tačno određenu protiv-uslugu za sponzora, najčešće reklamu ili publicitet.