Statut organizacije (Bylaw)

Dokument koji se usvaja na Osnivačkoj Skupštini neke  organizacije (privredno društvo, nevladina organizacija i dr.). Prema našem Zakonu Statut mora sadržati sljedeće obavezne elemente:

  1. naziv organizacije
  2. sjedište
  3. ciljeve
  4. djelatnost
  5. Skupština
  6. Upravni odbor

(samo ako ima više od 10 osnivača)

  1. utvrđen način finansiranja,
  2. utvrđen način prestanka rada
  3. utvrđen način raspolaganja imovinom u slučaju prestanka rada.