Stereotipi (Stereotyping)

Pretpostavljanje unaprijed da neka osoba ili grupa ima jednu ili više određenih osobina zato što većina članova te grupe ima (ili se smatra da imaju) iste te osobine. To je proces pojednostavljivanja i generalizovanja koji pomaže ljudima da kategorizuju i razumiju svijet, ali u isto vrijeme taj ih proces može navesti da pogriješe.