Stilovi učenja (Learning Styles)

Različiti pristupi ili stilovi učenja. Različite vrste stilova učenja obuhvataju: vizuelni, auditoran (slušni) i kinestetički.