Struktura organizacije (Organizational Structure)

Formalni sistem relacija među zaposlenima unutar jedne organizacije, koji pokazuje obaveze izvještavanja između različitih pozicija menadžmenta i zaposlenih. Ova struktura se često prikazuje u formi dijagrama ili tabele.