Studija o izvodljivosti (Feasibility Study)

Objektivan pregled potencijala neke organizacije za prikupljanje sredstava koji mjeri jačinu argumenata i dostupnost lidera, radnika i mogućih donatora. Pismeni izvještaj uključuje nalaze studije, preporuke i (kada je cilj ostvariv) plan kampanje, vremenski raspored i budžet. Studiju obično sprovodi savjet za prikupljanje sredstava ili konsultant.