Studija slučaja (Case Study)

Jedna od tehnika koje koriste postojeće informacije. Može imati dvostruku ulogu: pružiti detaljne informacije o pojedinoj grupi, jedinici ili organizaciji ili, poslužiti kao iskustvo za sticanje znanja za grupu ljudi koji analiziraju proučavani slučaj.

(ili)

Sredstvo za dobijanje suštinskih podataka o nečemu na osnovu primjera pojedine osobe ili nekog drugog slučaja. Studija slučaja može biti priča jedne osobe o njenom iskustvu sa određenom problematikom. Premda može ukazati da je ovaj učesnik tipičan predstavnik nečega, ipak studija slučaja ne teži da predstavi tačno (pravo) iskustvo baš svakog učesnika.