Sumarna evaluacija (Summative Evaluation)

Odnosi se na metode procjene rezultata ili ishoda jednog projekta (ili programa) da bi se odredio stepen u kojem je taj projekat ispunio planirane ciljeve. Ovom vrstom evaluacije se također procjenjuje stepen u kojem su dostignuća projekta stvarno rezultat sprovedenih aktivnosti ili korišćenja proizvoda. Ovo može zahtijevati korištenje kontrolnih grupa ili drugih statističkih analiza da bi se izmjerila korelacija između različitih varijabli. (Ovo se takođe odnosi na Evaluaciju ostvarenog uticaja)