Taktike (Tactics)

Sredstva koja koristite da biste sproveli svoj strateški plan i ostvarili svoj cilj.

(ili)

Određene akcije ili djela koja se koriste da bi se postigli strateški ciljevi i implementirali strateški planovi. Ove aktivnosti su tačno određene (specifične), mjerljive i stalno pokreću organizaciju da realizuje ono što je određeno u njenom strateškom planu i da na taj način ostvari u budućnosti ono što želi.